Kterou lidskou buňku bychom mohli pozorovat pouhým okem:

Eduzio

00:11:59

INFORMACE

Počet otázek

40

Celkem bodů

40

Minimální počet

30

VŠECHNY OTÁZKY
Online testy na medicínu | Eduzio - Mudrstart