26 / 75  

Součástí ribozomů je:

Eduzio

00:11:59

INFORMACE

Počet otázek

75

Celkem bodů

75

Minimální počet

54

VŠECHNY OTÁZKY